Circle Label

1977'den

Günümüze..

EĞİTİMDE

ÖHEP

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Travel journey
Abstract Organic Rectangle Shape

GENEL BİLGİLER

Abstract Organic Rectangle Shape

PDR SERVİSİ

Travel journey

Alanya

Doodle Swirl Sun
Square Instagram Logo
Facebook Logo Vector
Youtube Official Icon

CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI

0 242 513 21 80

ÖZEL HAMDULLAH EMİNPAŞA OKULLARI

Travel journey
Travel journey
Travel journey
Travel journey
Abstract Organic Rectangle Shape

GENEL BİLGİLER

Abstract Organic Rectangle Shape

GENEL BİLGİLER

Abstract Organic Rectangle Shape

PDR SERVİSİ

...güncel duyurular

döküman için tıklayınız

döküman için tıklayınız

döküman için tıklayınız

İLKOKUL İHTİYAÇ LİSTELERİ

İLKOKUL İHTİYAÇ LİSTELERİ

crayon texture drawing school element
3D School Elements Composition Desk Setup
School's lunch

ORTAOKUL İHTİYAÇ LİSTELERİ

ORTAOKUL İHTİYAÇ LİSTELERİ

3D School Objects
Business Meeting

SERVİS ÜCRETLERİ

VELİ GÖRÜŞME

DAHA FAZLA

MİSYON

Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş,

Ulusal ve evrensel değerlere sahip,

İletişim becerileri gelişmiş,

Edebiyata, sanata ve spora ilgili,

En az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilen,

Çevre sorunlarına duyarlı,

Değişime ve gelişime ayak uydurabilen,

Yaratıcı, özgüveni yüksek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek.


VİZYON

Yetiştirdiği bireyler ile geleceğin Türkiye’sinde etkin rol alan, fark yaratan, saygı duyulan, toplumun güvenini kazanmış başarılı ve seçkin bir kurum olmak.

DEĞERLER

Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması,

Öğrenme ve öğretme hakkının korunması

Aklın ve bilimin ışığında ilerlenmesi,

Özgür ve yaratıcı düşüncenin desteklenmesi,

Farklılıkların saygınlıkla karşılanması ve zenginlik olarak kabul edilmes,i

Disiplinler ve seviyeler arası bütüncül bir eğitim anlayışının benimsenmesi,

Eğitimin her aşamasında üstün başarıya ulaşılması,

Herkesin bir paydaş olarak görülmesi ve ‘BİZ BİR AİLEYİZ’ anlayışının kabul edilmesi,

ÖHEPLİ OLMA kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması,

Adil bir yönetim anlayışı içinde Kurumsal Yönetim ilkelerinin benimsenmesi


Tarihçemiz

Okulumuzun temelleri, Onursal Başkanımız Sayın Şevket Tokuşun 1975 yılında dil ve fen alanında iyi eğitim almış, teknolojiye hâkim, okuyan, araştıran, sporu ve sanatı yaşam felsefesi haline getirmiş lider kişiler yetiştirmek için ‘özel ve kar amacı gütmeyen’ bir kolej açmaya karar vermesi sonucunda atılmıştır. Bu kararın hayata geçirilmesi için 12 Ekim 1976’da dönemin ileri gelenleri tarafından ‘Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ kurulmuştur. Derneğin çalışmaları sonucu 5 Ekim 1977 Çarşamba günü Alaaddin Otel’in bir odasında 8 öğrencisi ile eğitime başlayan okulumuz, ilk eğitim-öğretim yılını Hayate Hanım Okulu’nda derneğe tahsis edilen sınıfta tamamlamıştır. 1978-1979 Eğitim Öğretim yılında ‘Hamdullah Emin Paşa ve Tahire Hanım Vakfı’ na ait bugünkü yerine taşınmıştır. Okulumuzun resmi açılış onayı dönemin koşullarından dolayı 24 Ekim 1979’da alınmıştır. Okulumuzun ilk Müdürü Ahmet Refik Bakalım’dır. 1981-1982 Eğitim-Öğretim yılında ortaokulu tamamlayan öğrencilerimiz ile lise eğitimi başlamıştır. 1987-1988 Eğitim Öğretim yılında ilkokul bölümümüz açılmıştır. İlk Müdürümüz İnci Şencan’dır. 03 Nisan 1999’da Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği vakıflaşarak ‘Cumhuriyet Eğitim Vakfı’ ismini almıştır. Bugün vakıf bünyesinde anasınıfından üniversiteye kadar 60 öğretmen ve 450’den fazla öğrencisi ile Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında çağdaş, yenilikçi, dil eğitiminde uzman, sanatsal, sportif ve akademik başarıda öncü olarak eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Kurucumuz Sayın

Şevket TOKUŞ

Cumhuriyet Eğitim Vakfı

Mustafa ALAETTİNOĞLU

ÜYE

Gözde YÖNET GÖRGÜN

ÜYE

1976’da kurulan ‘Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ vakıflaşma çalışmalarına başlamış ve 03 Nisan 1999’da ‘CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI’ ismini alarak vakfa dönüşmüştür. Cumhuriyet Eğitim Vakfı 25 kişilik mütevelli heyetinden oluşmaktadır. Vakıf yönetim kurulu mütevelli heyetinden seçilen 6 üye ve okul aile birliğinden gelen bir temsilciden oluşur.

YÖNETİM KURULU

Erdal DİZDAROĞLU

YÖNETİM KURULU BŞK.

Metin TATLI

Hülya SİLİ

ÜYE

ÜYE

people team

Hülya ÖKTEM

ÜYE

Beyza AKSEL

OKUL AİLE BİRLİĞİ BŞK.

Hamdulllah Emin Paşa


Hamdullah Emin Paşa, 1849 yılında Alanya’nın Mahmutseydi köyü, Korum mevkiinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini köy mektebinde alan Hamdullah Emin Paşa ardından eğitim için Mısır’a gitmiş; babasının tavsiyesi ile 18 yaşında, Mısır’da İdari Mektebine kaydolmuştur. Okulda yabancı dile merak saran Hamdullah Emin Paşa, mektebi pekiyi derece ile bitirmiş; 1875’te hukuk tahsilini yapmaya başlamıştır. 1875’te İtalya’nın Cenevre kentine Hukuk eğitimi almak için gönderilmiştir. Ardından İsviçre ve Londra’da Hukuk ve İktisat eğitimi yapmıştır. Paris ve Londra’da araştırmalar yapmış; burada Arapça, Fransızca, Yunanca öğrenmiştir.

Mısır’a hukuk doktorasını tamamlamış olarak dönmüş ve Mısır’da Zekazik Mahkemeleri reisliğine atanmıştır. Kendisine başarılarından dolayı temyiz hâkimliği rütbesi verilmiş ve “paşa” ünvânını almıştır.

Mısır İngilizlerin sömürgesi haline gelince görevinden istifa etmiştir. Hastalığından dolayı köyüne geri dönmüş ve uzun süre burada zirai faaliyetler ve imar işleriyle çevresine örnek olmuş, köylüleri bağcılıkla uğraşmaya teşvik etmiştir. II. Meşrutiyet Mebusan Meclisine 1909’da Antalya milletvekili olarak seçilmiştir. 1916 yılında Çanakkale Zaferi kumandanı M. Kemal’i tebrik için gönderilen beş kişilik heyetin reisliğine seçilmiştir.

4 yıllık mebusluk döneminden sonra 15 yıllık bir inzivaya çekilen Hamdullah Emin Paşa, hayatının son dönemlerinde hastalıkla (tüberküloz) mücadele etmiş ve 3 Kasım 1939’da İstanbul’da (Şişli) vefat etmiştir.


Hamdullah Emin Paşa

İlkokul Kadromuz

PERMİL ÖNCÜL


Okul Müdürü

CANAN ULAŞ


Anasınıfı Öğretmeni

AYTEN TÜRKMEN


Anasınıfı Öğretmeni

MAKBULE ÖZBUDAK


Anasınıfı Öğretmeni

CANAN GÜLMÜŞ


Anasınıfı Öğretmeni

MERAL DURAN TORUN


Md. Yardımcısı

ZEHRA DİZDAROĞLU


Okul Psikoloğu

Gökçe USLU

MEHMET UYSAL


Sınıf Öğretmeni

ŞENGÜL ANTEPLİOĞLU


Sınıf Öğretmeni

HALİME ERSOY


Sınıf Öğretmeni

SIDIKA ÇAĞIRICI


Sınıf Öğretmeni

NUR GİZEM KARACAN


Sınıf Öğretmeni

Rehber Öğretmeni

AYŞE TAŞDEMİR


Sınıf Öğretmeni

OYLUM GEMİCİ


Sınıf Öğretmeni

DOROTA KANBOLAT


İngilizce Öğretmeni

NAFİYE AKKAYA


İngilizce Öğretmeni

MELİKE ŞENLİ KİRAZ


İngilizce Öğretmeni

ÖZLEM DONBALOĞLU


Sınıf Öğretmeni

MELİKE ALTINAY


Halk Oyunları Öğretmeni

YELİZ ÖZDEMİR


Beden Eğitimi Öğretmeni

SERHAT SAYGIN


İngilizce Öğretmeni

Ortaokul Kadromuz

PERMİL ÖNCÜL


Okul Müdürü