ÖHEP OKULLARI

Okulumuzda tüm öğrencilerimizin kendisini özel hissetmesi hedeflenmiştir. Çünkü bizim için önemli olan özel çocukları eğitmek değil, her öğrenciyi özel olarak eğitmektir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ÖHEP Okulları Ailesinin bir parçası olurlar ve okulumuzda kendilerini, evlerinde  hissederler. Yapılan tüm etkinliklerde öğretmen, öğrenci, veli ve okul çalışanlarının birlik beraberliği dikkat çeker. ''Biz Bir Aileyiz'', ''Gülen Gözler'', ''Bahçemden Soframa'', ''Sanat Şenliği'', ''Bilim Şenliği'', ''Resim Şenliği'', ''Veli Korosu'' vb. pek çok proje gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimizin yoğun ilgisi ile karşılanmış; öğretmen ve çalışanlarımızın çabaları ile hayata geçmiştir.

 

Okulumuzun konumu ve fiziksel özellikleri sayesinde öğrencilerimiz yeşilin ve mavinin her tonunu görmekte, toprağa dokunarak onun üretkenliğini tümüyle hissetmektedir.

Okulumuzda eğitimde teknoloji önemli bir yere sahiptir ancak öncelik öğrencilerimizin doğal yollardan yaparak yaşayarak öğrenmesine verilmektedir.

Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan öğretim programları uygulanmakta ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; yabancı dil, görsel sanatlar, müzik, dans etkinlikleri, spor, bilim, kültürel ve sosyal içerikli dersler başta olmak üzere çeşitli seçmeli derslere yer verilmektedir.

Okulumuzda bilgi donanımı tam, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli, dinamik bir kadroya sahip okulumuzda öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan "tam öğrenme" ve "yaparak, yaşayarak öğrenme" yöntemlerine göre eğitim öğretim yapan okulumuzda, öğrencilere "öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir sistem uyguluyoruz.

Bilim, sanat, yabancı dil ve sosyal etkinliklerde bütünleşen, ilkeleri olan, sorumluluk sahibi, farklı öğrenme biçimlerini destekleyen etkinliklere katılan, analiz, sentez yetileri olan, analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış, sosyal sorumluluk projelerine duyarlı, etkili iletişim becerileri kazanan, bir üst eğitim kurumuna hazırlanan özgüven sahibi, mutlu bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için, en son teknoloji ile donatılmış mekânlarda sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizin  yaparak  yaşayarak  öğrenmelerini  gerçekleştirecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri resim atölyesi, spor salonu,  müzik sınıfı; deney  ve gözlem yapabilecekleri fen  ve  teknoloji  laboratuarı;  yalnızca  satranç  eğitimi  için  tahsis  edilmiş satranç   dersliği,  her  öğrenciye  bir   bilgisayar  düşecek   şekilde    hazırlanmış   bilgisayar laboratuarı;  öğrencilerimizin   kitap  okuma   alışkanlığı   kazanmaları   ve   yeni  kitaplarla tanışmaları   amacıyla  hazırlanmış   okul   kütüphanemiz;   tümüyle  doğal   malzemelerle hazırlanmış  ve  öğrencilerimizin keyifli  vakit geçirebilecekleri oyun parkı mevcuttur.

Okul programımız 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için (LGS) Sistemine uygun olarak desteklenmektedir.

EĞİTİM YAKLAŞIMLARI..

Matematik Yaklaşımı

Matematik, sadece akademik düzeyde değil insan hayatının her döneminde problemleri tanımlamak, analiz etmek ve etkili bir şekilde çözmek için kullanacağı önemli bir araçtır. Matematiğin açık ve gerçekçi içeriklerle öğretilmesi bizim için esastır.

Okulumuzdaki matematik derslerinde öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğrenme ve öğretme teknikleri kullanan çalışmalar yapılmaktadır. Matematik derslerinde teknolojiden ve çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinliklerden yararlanılır. Test çözme teknikleri öğrencilere en üst seviyede öğretilir.

Bu yapılan çalışmalar sonucunda matematiksel kavram ve uygulamaları öğrenmeyle birleştiren; araştıran, sorgulayan, anlamlandıran ve tartışan; matematik aracılığıyla gerçek yaşam problemlerini çözebilen; üst düzeyde düşünebilen öğrenciler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Fen Bilgisi Yaklaşımı

Fen Bilgisi doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerin oluşturduğu bir derstir. Fen Bilgisi dersi temelinde araştırma, keşfetme ve yaratıcılığı içerir. Öğrencilerimiz onları bilimsel düşünmeye ve yeni şeyler keşfetmeye yöneltecek  laboratuarımızda, fen ve teknoloji dersini yaparak, görerek ve deneyler tasarlayarak işlemektedir.

Fen Bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler gördüğü olayların nedenlerini sorgulayarak çok yönlü ve tarafsız bakabilmeyi, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmeyi öğrenirler. Böylece öğrenciler elde ettikleri becerileri ve bilgileri geliştirerek yaşamları boyunca kullanılabilir hale getirirler.

Türkçe Yaklaşımı

Okulumuzdaki Türkçe çalışmalarında öğrencilerimizin ana dillerini daha zengin sözcük ve dil bilgisi dağarcığı ile kullanabilmeleri, yazılı anlatım becerilerini daha etkili bir şekilde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri amaçlanır. Ayrıca Türkçe derslerinde gösterilen başarının diğer branşlardaki başarıyı da doğrudan etkilediği bilindiği için Türkçe derslerinin ayrı bir önemi vardır.

Okulumuzda öğrencilere okuma düzeylerinin takip edildiği okuma saatleri, yazılı anlatım çalışmaları, metin, şiir, düz yazı ve dil bilgisi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca mizah anlayışlarının gelişmesi için mizah haftaları, slogan yarışmaları, her düzeyde kitapla tanışabilecekleri kitap fuarı gezileri gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Türkçe derslerindeki amacımız, kendini hayatın her alanında düzgün ifade edebilen, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, yazarken ve okurken odaklanabilen, öğrenim hayatları boyunca karşılaşacakları ve hayatlarına yön verecek olan sınavlarda üst düzeyde başarı gösteren öğrenciler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Yaklaşımı

Ortaokulda Sosyal Bilgiler dersi ile öğrenciler sadece akademik bilgileri değil, ailevi ve kültürel kimliklerini geliştirmeyi, dünya hakkında bilgi edinmeyi, geçmişle, çevreyle ve toplumla olan ilişkileri anlamlandırmayı öğrenirler.

Okulumuzda uygulayacağımız çalışmalarda öğrencilere çoklu kaynak kullanımı sağlayacak ödevler verilecektir. Öğrencilerimize tarih ve coğrafya alanındaki araştırma becerilerini geliştirecek projeler yaptırılacak, sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler düzenlenecektir. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerinin geliştirilmesi için sanat haftaları düzenlenecektir.

Sosyal Bilgiler derslerindeki hedefimiz Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, müfredat konularına hakim, test tekniklerini iyi bilen, öğrenim hayatları boyunca karşılaşacakları günümüz dünyasında sorumluluk sahibi, aktif bireyler yetiştirmektir.

VİDEOLARIMIZDAN