HAMDULLAH EMİN PAŞA

 

Hamdullah Emin Paşa, 1849 yılında Alanya’nın Mahmutseydi köyü, Korum mevkiinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini köy mektebinde alan Hamdullah Emin Paşa ardından eğitim için Mısır’a gitmiş; babasının tavsiyesi ile 18 yaşında, Mısır’da İdari Mektebine kaydolmuştur. Okulda yabancı dile merak saran Hamdullah Emin Paşa, mektebi pekiyi derece ile bitirmiş; 1875’te hukuk tahsilini yapmaya başlamıştır. 1875’te İtalya’nın Cenevre kentine Hukuk eğitimi almak için gönderilmiştir. Ardından İsviçre ve Londra’da Hukuk ve İktisat eğitimi yapmıştır. Paris ve Londra’da araştırmalar yapmış; burada Arapça, Fransızca, Yunanca öğrenmiştir.

 Mısır’a hukuk doktorasını tamamlamış olarak dönmüş ve Mısır’da Zekazik Mahkemeleri reisliğine atanmıştır. Kendisine başarılarından dolayı temyiz hâkimliği rütbesi verilmiş ve “paşa” ünvânını almıştır.

Mısır İngilizlerin sömürgesi haline gelince görevinden istifa etmiştir.  Hastalığından dolayı köyüne geri dönmüş ve uzun süre burada zirai faaliyetler ve imar işleriyle çevresine örnek olmuş, köylüleri bağcılıkla uğraşmaya teşvik etmiştir. II. Meşrutiyet Mebusan Meclisine 1909’da Antalya milletvekili olarak seçilmiştir. 1916 yılında Çanakkale Zaferi kumandanı M. Kemal’i tebrik için gönderilen beş kişilik heyetin reisliğine seçilmiştir.

4 yıllık mebusluk döneminden sonra 15 yıllık bir inzivaya çekilen Hamdullah Emin Paşa, hayatının son dönemlerinde hastalıkla (tüberküloz) mücadele etmiş ve 3 Kasım 1939’da İstanbul’da (Şişli) vefat etmiştir.