CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI

 

1976’da kurulan ‘Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ vakıflaşma çalışmalarına başlamış ve 03 Nisan 1999’da  ‘CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI’ ismini alarak vakfa dönüşmüştür. Cumhuriyet Eğitim Vakfı 25 kişilik mütevelli heyetinden oluşmaktadır. Vakıf yönetim kurulu mütevelli heyetinden seçilen 6 üye ve okul aile birliğinden gelen bir temsilciden oluşur.

 

Erdal Dizdaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Mehmet Ağaoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ziya Çetin

Üye

 

 

Zafer Kayakıran

Üye

 

 

Paulina Müftüoğlu

Üye

 

 

Metin Tatlı

Üye

 

 

Mükerrem B. Bayar

Okul Aile Birliği Bşk.