BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

 Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastaneye yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVİD-19 tanısı olan kişi bulunması durumunda çocuğumu okula getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

 

a) Çeşitli hastalık semptomları (ateş, öksürük,solunum sıkıntısı, burun akıntısı, ishal vb) gösteren öğrencimi  okula göndermeyeceğimi, kuruluşa bilgi vereceğimi ve sağlık kuruluşuna yönlendireceğimi,

 

b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVİD-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun  akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi vereceğimi ve öğrencimi kuruluşa göndermeyeceğimi,

 

c) Öğrencimi bırakma ve alma sırasında salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb) uyacağımı

 

d) Mümkünse her gün öğrencimin aynı veli tarafından alınıp bırakılacağını ,

 

e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (Büyükanne/Büyükbaba gibi,  65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencimi alıp bırakmayacağını,

 

f) Okula giriş çıkış saatlerinde  öğrencimi okul dışında teslim alacağımı,

 

 

 

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …/…/2020

 

 

 

Taahhüt Eden   :

Veli/Vasi adı soyadı      :

İmzası       :

Öğrencinin adı soyadı  :